Forside

 Gudstjenester

 Arrangementer

 Infoside

 Kirke & sogn

 Tro & kirke

 Kirkegårde

 Kirken

 

 

Nordby Kirke Fanø      infoside
Kontakt osAttesterFødselNavneDødsfaldLinks
DåbKonfirmationBryllupDød BegravelseSjælesorgMedlemskab

 Navne

Navngivelse

Navneændring se her

Et barn skal have et navn, inden det fylder seks måneder.

u Ønsker I, at jeres barn bliver navngivet ved dåb i folkekirken, se

Dåb

u Ønsker I, at jeres barn bliver navngivet i et anerkendt trossamfund, så kontaktes trossamfundet.

u Ønsker I, at jeres barn får en civil navngivelse, skal I udfylde denne blanket og sende den til det sogn, hvor I bor.

Udfyld navngivelsesblanket

Tom navngivelsesblanketblanket

Eller I kan henvende jer til sognepræsten.

Hvilke navne kan man give? 

 

Efternavn

 • Et efternavn som bæres eller har været båret som efternavn af barnets forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre.

 • Et efternavn, som ikke er beskyttet (se familiestyrelsens opgørelse).

 • Nydannet efternavn.

 • Patronymnavne, dvs. en af forældrenes fornavne med tilføjelsen -søn eller -datter.

 • Dobbelt efternavn, hvor to efternavne, som hver for sig er tilladte, kan forbindes med bindestreg.

Fornavn

 • Der skal tillægges et barn et eller flere fornavne. Som fornavn må ikke vælges et navn, der ikke er et egentligt fornavn, eller som kan blive til ulempe for barnet. Godkendte fornavne: 

 Godkendte navne  

 • Et ikke-godkendt fornavn skal godkendes efter ansøgning.

Mellemnavn

 • Et navn, der ville kunne tages som efternavn

 • Et navn, som bæres eller har været båret som mellemnavn af barnets forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre.

 • Et fornavn med særlig klausul

Dokumentation: Anmeldes som efternavn eller mellemnavn bedsteforældres eller oldeforældres efternavn, må tilknytningen til navnet dokumenteres.


Yderligere oplysning

kan fås ved henvendelse til sognepræsten.

 

Mathia§

§ofie

Niel§en

Mad§

Jen§en

§øren

§ine

Peder§en

Han§en

§arah

§chmidt

 

Navneændring

 

Til brug for navneændring skal denne blanket anvendes:

Udfyld navneændringsblanket

Tom navneændringsblanket

Ansøgning sendes til bopælssognet.

 

Til brug for ansøgning om navneændring i forbindelse med vielse skal denne blanket anvendes:

Udfyld blanket til navneændring på bryllupsdagen

Tom blanket til navneændring på bryllupsdagen

Ansøgningen sendes senest 15 dage før vielsen til bopælssognet.

Hvilke navne kan man tage? 

 

Efternavn

 • Et efternavn som bæres eller har været båret som efternavn af ansøgers forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre.

 • Et efternavn, som ikke er beskyttet

Fri efternavne

 • Nydannet efternavn (skal godkendes)

 • Ægtefæller kan tage hinandens efternavn.

 • Samlevende kan tage hinandens efternavn, hvis de har boet sammen mere end to år eller har fælles børn.

Samlivserklæring

 • Patronymnavne, dvs. en af ansøgers forældres fornavne med tilføjelsen -søn eller -datter.

 • Dobbelt efternavn, hvor to efternavne, som hver for sig er tilladte, kan forbindes med bindestreg.

 • Navnet har tidligere være ansøgers efternavn.

 • Navnet har været ansøgers mellemnavn.

 • Efternavn fra ansøgers mors eller fars nuværende eller tidligere ægtefælle (med stedfars eller stedmors samtykke).

 • Efternavn fra nuværende eller tidligere plejemor eller plejefar (med den pågældendes samtykke).

 • Efternavn med kønsbestemt endelse (hvis navnet har tradition i en kultur, der tillader dette).

 • Et efternavn, som ansøgeren har kendskab til og kan indhente samtykke fra samtlige, der bærer navnet som efternavn.

 • Dobbelt efternavn, hvor to efternavne, som hver for sig er tilladte, kan forbindes med bindestreg.

 • Efternavn, som har været en del af et dobbeltnavn.

Udfyld samtykkeerklæring

 

Fornavn

 • Der kan vælges et andet fornavn til erstatning for det nuværende eller et nyt fornavn kan føjes til. Her finder du de godkendte fornavne: 

Godkendte navne

 • Ønskes et ikke-godkendt fornavn, skal der søges om godkendelse.

 

Mellemnavn

 • Et navn, der ville kunne tages som efternavn

 • Et navn, som bæres eller har været båret som mellemnavn af barnets forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre

 • Et navn, som tidligere har været ansøgers mellemnavn.

 • Mellemnavn fra ansøgers mors eller fars nuværende eller tidligere ægtefælle (med stedfars eller stedmors samtykke).

 • Mellemnavn fra nuværende eller tidligere plejemor eller plejefar (med den pågældendes samtykke).

 • Et fornavn med særlig klausul.

Udfyld samtykkeerklæring

 

Dokumentation: Anmeldes som efternavn eller mellemnavn bedsteforældres eller oldeforældres efternavn, må tilknytningen til navnet dokumenteres.


Yderligere oplysning

kan fås ved henvendelse til sognepræsten.

Hvor mange hedder det?

Løbende navnestatistik kan findes her:

http://www.dst.dk/Statistik/Navne/HvorMange.aspx

Bemærk! Det er ikke de varierende tal i denne statistik, der er afgørende for, hvornår et efternavn bliver frit. Familiestyrelsen fastlægger den autoriserede liste over frie efternavne en gang om året.

 

Mathia§

§ofie

Niel§en

Mad§

Jen§en

§øren

§ine

Peder§en

Han§en

§arah

§chmidt