Forside

 Gudstjenester

 Arrangementer

 Infoside

 Kirke & sogn

 Tro & kirke

 Kirkegårde

 Kirken

 

 

Nordby Kirke Fanø top  kirkegårde
KirkegårdskontoretNordre KirkegårdVestre KirkegårdSøndre Kirkegård

 

Nordby Sogns kirkegårde

 

Kirkegårdskontoret 

Niels Sørensensvej 1

6720 Fanø

 

Kontortid: ti. on. 11-12, to. 16-18

Telefon: 75 16 62 20

E-post: nordbykirkegaarde@mail.dk


Kirkegårdsleder

Ejgild Nielsen 

 

Kirkegårdsarbejder

Flemming Pedersen

 

Kirkegårdsarbejder

Knud Nielsen


 

Spørgsmål vedrørende gravsteder rettes til kirkegårdskontoret

 

Begravelser

Kirkegårdskontoret anviser gravsteder i forbindelse med begravelser og bisættelser. Der udfærdiges et gravstedsbrev ved leje af gravstedet.

Alle gravsteder kan normalt fornyes ved fredningsperiodens udløb.

Alle beboere i Nordby Sogn har ret til et gravsted på en af sognets kirkegårde, men også andre med tilknytning til sognet kan bevilliges gravsted.


Vedligeholdelse

Det er gravstedslejerens pligt at sørge for gravstedets vedligeholdelse.  Forsømmes vedligeholdelsen, kan gravstedet sløjfes i henhold til kirkegårdens vedtægter.

Gravstedslejeren kan enten selv påtage sig vedligeholdelsen eller overdrage denne til kirkegården.

Kirkegården kan mod betaling påtage sig alt anlægs- og vedligeholdelsesarbejde samt plantning og vintergrandækning.


Legatgravsteder

Kirkegården påtager sig ren- og vedligeholdelse af gravsteder i flerårige perioder. Der udfærdiges legatbrev for fredningsperioden.

 

NORDBY SOGNS TRE KIRKEGÅRDE

 

1 Nordre Kirkegård

 

2 Vestre Kirkegård

 

3 Søndre Kirkegård