Forside

 Gudstjenester

 Arrangementer

 Infoside

 Kirke & sogn

 Tro & kirke

 Kirkegårde

 Kirken

 

 

Nordby Kirke Fanø top  kirken
KirkebygningenInventarKirkeskibeFortællingerPersonalia

Kirkebygningen

Bygningen

Nordby Kirke er i dansk sammenhæng en usædvanlig kirke. Kirkerummet er tværstillet og uden opdeling i skib og kor. Oprindelig var prædikestolen endog placeret oven over alterbordet, som det var mode i 1700-tallet.

Kirken er opført 1786. En bygmester fra egnen, Peder Friisvad fra Varde, forestod byggeriet. Han har skabt en velproportioneret bygning i overgangen fra rokoko til klassicisme. Kirkebygningen er et eksempel på, at der også i kongerigets yderkanter kunne skabes arkitektur med sikker formsans efter det sene 1700-tals idealer: ædel enkelhed og stilfærdig storhed.

 

Tv. Nordby Kirke set fra sydøst

Forhistorien

Den nuværende kirke afløste sognets gamle kirke i Rindby.
 Ligesom forgængeren bar den navnet Fanø Kirke. Fanø er oprindelig kun navnet på den del af øen, der hører til Nordby Sogn.

Kirken i Rindby lå på den kirkegård, som stadig findes der. Det var en traditionel middelalderkirke med kor, skib og tårn. Gennem årene blev den udvidet med tre tilbygninger på nordsiden. Det er første fase af en udvikling, der fører frem til den særlige kirketype, man finder på Fanø. Se nedenfor 

I Nordby Kirke har bygmesteren placeret alter og prædikestol  ved den sydlige langvæg i det tværstillede kirkerum.

 

Th. Interiør af Nordby Kirke set mod henholdsvis sydvest (øverste billede) og nordvest (derunder)

 

 

 

Fotos: Torben Salling

En kirketypes udvikling. En rejse fra Rømø til Hjerting

Kirkerne på Fanø er særprægede. De er formet af en udvikling, der kan iagttages, hvis man tager udgangspunkt i Rømø Kirke, derpå tager til Sønderho Kirke og dernæst til Nordby Kirke for endelig at slutte i Hjerting.

Rømø Kirke

kan give et indtryk af, hvordan de gamle kirker på Fanø har set ud.

Rømø Kirke er oprindelig en traditionel landsbykirke med kor, skib og tårn. Denne kirke er i tidens løb blevet udvidet med nogle tilbygninger, også kaldt kviste. Rømø Kirke har to kviste på nordsiden og én på sydsiden. På billedet th. ses Rømø Kirke med de to kviste på nordsiden. 

Den gamle, nu nedrevne kirke i Rindby havde tre sådanne kviste på nordsiden, og forgængeren til den nuværende Sønderho Kirke havde to kviste, ligeledes på nordsiden.

Når der skulle være så megen plads i disse kirker, skyldes det, at kirkernes vedligeholdelse her blev finansieret af stolestadeafgifter, dvs. en betaling, alle voksne mænd i sognet skulle erlægge for deres siddeplads i kirken. Og når man betaler for en plads, så skal den jo også være der! Der findes kort med ejermændenes navne indskrevet på de enkelte pladser.

Sønderho Kirke

blev bygget 1782 og afløste den gamle kirke, der lå samme sted. De omfattende tilbygninger havde gjort den gamle kirke ustabil, og sandflugt havde fået kirkens gulv til at ligge så langt under det omgivende terræn, at der stod vand i kirken.

Den nuværende kirke i Sønderho er indrettet efter den gamle kirkes grundplan, selv om alt nu er samlet i én bygning. Den sydlige halvdel af kirkerummet svarer til den gamle kirkes kor og skib, mens den nordlige halvdel svarer til kvistene. Derfor vender menigheden på bænkene i den sydlige del af kirken ansigtet mod øst (mod altret), mens menigheden fra bænkene i den nordlige del kikker mod syd (sammenlign med grundplanen af kirken i Rindby nedenfor). Om Sønderho Kirke, se www.soenderho-fanoe.dk/kirke

 

Nordby Kirke

blev bygget 1786 og afløste den gamle kirke i Rindby. Ved byggeriet af Nordby Kirke kunne man trække på erfaringerne fra kirkebyggeriet i Sønderho nogle år tidligere.

Også i Nordby tog man den gamle kirke som forlæg, men man ønskede en mere amfiteatralsk indretning omkring alter og prædikestol. Resultatet blev en bænke-opstilling i lighed med den nuværende omkring et prædikestolsalter.

Grundplan af henholdsvis den gamle kirke i Rindby og den nuværende kirke i Nordby. Pilene angiver synsretning fra bænkene.

Hjerting Kirke

er bygget i 1992. Arkitekt for kirken er Alan Havsteen-Mikkelsen (1938-2002). Han har angiveligt hentet inspiration til sin kirkebygning i Nordby Kirke.

Det  tværstillede kirkerum med altret ved en langvæg tæt på menigheden er valgt af arkitekten i bevidst modsætning til det traditionelle aflange, distante kirkerum. Om Hjerting Kirke, se www.hjertingkirke.dk.

 

 

til top

KirkebygningenInventarKirkeskibeFortællingerPersonalia